torsdag 21 oktober 2010

Utförligare information om det nedskjutna tyska planet över Uddevalla.

Jag gräver än en gång fram historien om den tyska Junker 52 som sköts ner över Uddevalla den 14:e april 1940. Jag har tidigare behandlat ämnet i detta inlägg, och har nu fått ytterligare information om händelsen. Jag presenterar här endast det nyinkomna. För hela historien, följ den markerade länken ovan.

Jag bifogar en karta över Uddevalla. Det röda strecket markerar planets rutt och siffrorna markerar de händelser jag anger under kartan.

  1. Första observationen av planet sker av en LS vid Sunds Herrgård, ungefär där Sunningebron med E6 går idag. Planet flyger då längs Byfjorden in mot Uddevalla och beskjuts med handeldvapen.
  2. Planet flyger därefter över Skansberget där det åter beskjuts, denna gång med KSP.
  3. Färden går sedan över centrala Uddevalla rakt mot dåvarande I17, där varningseld avlossas från en av 40mm-kanonerna tillverkade av Bofors. (se bild i slutet av inlägget)
  4. Junkern svänger då kraftigt åt vänster ut mot Fröland och möts åter av KSP-eld från Skansberget.
  5. I höjd med Fröland gör planet en ny vänstersväng ut mot fjorden och tar ny kurs in mot Uddevalla.
  6. Planet flyger längs Bäveån och närmar sig åter I17. Denna gång avlossas verkanseld från LV-pjäserna.
  7. Planet tar emot en träff ungefär då det passerar elverket.
  8. Det hinner få ytterligare två träffar i sig innan motorerna lägger av.
  9. Junkern girar åt vänster med döda motorer och tappar snabbt höjd innan det slutligen tar mark ovanför Alhagen, strax intill väg 172.
Bilden nedan visar vraket av planet. Fotografen är okänd, men var snabbt på plats då man ser att det fortfarande ryker från resterna.
Här är en kopia av det telegram som sändes till den svenska beskickningen i Berlin och som tydligt visar hur Sverige till en början mörkade det inträffade.
Slutligen en bild på den typ av 40mm LV-kanon från Bofors som användes.
Jag vill rikta ett stort tack till Sven som försett mig med denna ytterligare information, samt bilden av vraket och bilden av telegrammet. Du vet vem du är och är en sann klippa. Bilden av LV-pjäsen är hämtad från Bofors LV-förenings hemsida.

1 kommentar:

Alla kommentarer förhandgranskas. 'Gömt och glömt' förbehåller sig rätten att ej publicera en kommentar eller redigera innehåll i en kommentar som ej är lämpligt för publicering.