fredag 23 januari 2009

HC Björnen


En gallergrind och en tunnel in i mörkret. Efter det är man inne i stadens säkraste plats, ett tvåvåningshus byggt inne i berget. På ytan ser man ingenting av vad som döljer sig under vad ut som vilket berg som helst, men här ryms det en hel del överraskningar.
Under många år var det det här en av de viktigaste platserna i stan. I händelse av ofred skulle allt viktigt skötas från berget. Här skulle militären och stadens ledning samlas. Allt var hemligstämplat och skyddat. Nu har kommunen tagit över det från det militära, och även om det är låst och igenbommat är det inte hemligt längre.
Det har till och med börjat säljas ut bitar av bergrummet för att ge plats åt exempelvis serverhallar och annat som kräver ett gott skydd. För att ta ett exempel så har en TV-kanal viss sändningsutrustning i ett av rummen sedan ett antal år tillbaka.

För att förstå hur Civilförvarsorganisationen är uppbyggd har i texten nedan sign. Bunkerman från forumet 28dagarsenare förklarat allting mycket tydligt. Direkt citerat:


"Innan flygvapnet tog över ansvaret för luftbevakningen 1948 låg ansvaret på armén. Sverige var då indelat i 23 st luftbevaknings-områden med en luftbevakningscentral(Lc) i varje område. I flygvapnets organisation efter 1948, blev det en ny indelning i sektorer med luftförsvarscentraler(LFC) och luftförsvars-gruppcentraler(LGC).

En del Lc byggdes om till Lfc/Lgc.Under 2:a VK byggde kommunerna luftskyddscentraler som var en ledningsplats för det civila försvaret.Under 1950/60-talen byggdes det upp en statlig civilförsvarsorganisation(org 60). Länsstyrelserna skulle leda civilförsvaret under civilförsvarsstyrelsen/civilbefälhavarna.
Länen indelades i civilförsvarsområden, totalt ca 100 i hela landet. Civilförsvarsområdet var ett eller flera polisdistrikt.
Polischef eller brandchef var skyldiga att vara civilförsvarschef.

I varje civilförsvarsområde byggdes en huvudcentral(HC). För underlätta ledningen i krig kunde civilförsvarsområdet delas i två eller flera distrikt, där verksamheten leds av en distriktschef i distriktscentralen(DC).

I kommuner som saknade HC/DC fanns ett civilförsvarsombud. I krig utövade civilförsvarsombudet ledningen från en ombudscentral(OC).
Efter 870101 blir kommunera ansvariga för civilförsvaret på lokal nivå.

Varje kommun skall nu ha en ledningscentral(LC).
En del HC/DC blir LC. Nu börjar det även byggas räddningscentraler(RC) i anslutning till brandstationerna. Tanken med HC/DC/OC var att ligga utanför riskområden(anfallsmål) och bara användas under övningar och krig. Tanken med RC är att den används i den dagliga verksamheten."

Platsen vi nu besöker är alltså en HC. Den började byggas 1953 och stod klar 1954. Utöver Civilförsvaret har även Flygvapnet huserat här en kortare period medan W24 byggdes om inte mitt minne sviker mig. Skulle detta vara fel mottar jag gärna rätt information för ändring av inlägget. Den är än idag näst intill intakt och bjöd på en fantastisk resa tillbaka till 50-talets kalla krig. Hur som helst är vi väl alla glada över att det aldrig kom till användning för det ändamål det byggdes till.


Välkommen in i HC Björnen.
Stötvågstunneln från inslaget:
Vidare mot ingången:


Slutet av tunneln. HC Björnen till höger, Elcentral och KRAGG till vänster: 
En titt på dieselaggregatet och elcentralen visar att det stått emot tidens tand mycket bra:


I slussen på väg in:


Dörren är gjord av dubbla stålskivor med betongfyllning mellan, allting ihopskruvat med kraftiga bultar. Den väger 1500 kilo.


Tanken med slussfunktion och de kraftiga dörrarna var att ingen, eller inget, skulle ta sig igenom i ett stängt läge.


Kommunikationen med omvärlden skedde med såväl telefon... 
...som med radio: 
Hjärtat i anläggningen, ordersalen. Här skulle de viktiga besluten tas: 
Allting var givetvis krypterat. Allt för att fienden skulle fördröjas i sin signalspaning.


Trappan upp till plan två, där man förutom telegraf, mäss, dusch och wc bland mycket annat hittar detta...


Kvinnornas sovsal med 60 sängar, kompletta med madrasser. Enligt uppgift skall för övrigt denna sovsal stå i direkt förbindelse med männens 45 sängar stora sal en våning ner via en stege genom en inspektionslucka. Så blev resultatet av att förlägga männen och kvinnorna på olika plan. 
Anläggningen hade även, förutom masten på hjässan, två sändarannex. På dessa platser är masterna idag nedmonterade, men spåren efter aktivitet syns fortfarande. Dessa platser kommer att behandlas längre fram i bloggen.
Stort tack till Urban för visningen, information samt en trevlig stund med intresanta diskussioner. Tack även till sign. Bunkerman för den utförliga förklaringen om Civilförsvarets uppbyggnad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Alla kommentarer förhandgranskas. 'Gömt och glömt' förbehåller sig rätten att ej publicera en kommentar eller redigera innehåll i en kommentar som ej är lämpligt för publicering.