onsdag 3 november 2010

Civilförsvarets observationsplatser.

Som jag nämnde i inlägget om HC Björnen så skulle jag vid ett senare tillfälle återknyta till obs-platserna tillhörande ovan nämnda HC. Nu är det så dags, men först en kort redogörelse för vad obs-platserna hade för syfte och funktion.

En observationsgrupp var direkt underställd civilförsvarschefen. Dess uppgifter var att förse staben i HC med information direkt efter ett flyganfall. Man rapporterade bland annat följande:
 • antal flygplan
 • typ av flygföretag
 • tidpunkt första anfall
 • plats för skador
 • skadornas art och omfattning
Civilförsvarsstaben kunde härigenom bedöma vilken typ av insats som behövdes och styra, till exempel, räddningsarbetet. Obs-gruppen var även försedd med utrustning för att kunna indikera och rapportera:
 • misstänkt anfall med kemiska stridsmedel
 • explosionsdata vid kärnvapendetonation
 • utsläpp av kondenserande gaser
Utöver dessa uppgifter utförde gruppen även väderobservationer där följande uppgifter rapporterades till staben:
 • vindstyrka
 • vindrktning
 • temperaturförhållanden
Allting sammantaget för att ge personalen i berget en så god överblick av läget utanför som möjligt. En observationsgrupp bestod vanligtvis av 1 gruppchef, 1 stf gruppchef samt 3-5 observatörer som jobbade i skift. Några exempel på utrustning för en obs-grupp är:
 • radioutrustning, vanligtvis R70
 • kompass
 • kikare
 • vindskiva
 • indikeringsväska
 • radiakräkneskiva
 • ABC-dräkt
 • radiomottagare för LUFOR
Man valde ofta höga punkter för inrättande av obs-punkt. Vattentorn och andra höga byggnader användes vanligvis. I denna stad valde man dock berg och där hade man tre obs-platser. En på berget som även hyste HC'n, luftvärnsställningar m.m. De övriga två hade man på två andra berg, vilka även var platserna för sändar- och mottagarannexen. Glömt vad sändar/mottagarannex var? Detta inlägg berättar mer.

Skissen nedan visar en observatör på en högt belägen plats.
I anslutning till obs-platserna fanns det även mindre skyddsrum för gruppen som betjänade dem. De var ofta, som i denna stad, av typen SK3. Dvs. plats för tre liggande personer. Nedan dörren till skyddsrummet vid obs-platsen i anslutning till sändarannexet. Det på berget med HC'n är av exakt samma typ medan det på berget där mottagarannexet var placerat är raserat och borta.
Luckan till ingången är inte stor, ca: 50x70cm, och kunde därför gömmas ganska väl i terrängen.
Återigen skyddsrummet vid sändarannexet. Från denna vinkel kan man endast ana inslaget och ventilationsröret.
Slutligen en bild från ett annat skyddsrum på en obs-plats längre norrut, men som är likadant som de tillhörande HC Björnen, och visar den lilla "stötvågstunneln" bakom den gröna luckan. Själva skyddsrummet ligger bakom dörren till vänster. Mysigt så det förslår.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Alla kommentarer förhandgranskas. 'Gömt och glömt' förbehåller sig rätten att ej publicera en kommentar eller redigera innehåll i en kommentar som ej är lämpligt för publicering.